Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku.

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: LBM Kamil Szarek z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul.Poznańska 13, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP: 763-193-95-75, email: minibe@minibe.pl

Państwa dane osobowe, w zależności od sposobu korzystania z naszych usług, przetwarzane są do celów:

 1. prowadzenia konta służącego dokonywaniu zakupów oraz przetwarzania i realizacji zamówień, oraz dokonywania zakupów w sklepie internetowym minibe.pl, jak również obsługi posprzedażowej zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego minibe.pl, którego pełna treść dostępna jest na stronie: Regulamin

 2. świadczenia drogą elektroniczną usługi marketingowych zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego minibe.pl Regulamin

Administrator może przetwarzać Państwa dane w celu wykonania umowy zgodnie z regulaminami i przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania jest:

 • dobrowolna zgoda wyrażona przez Państwa przy przystąpieniu do korzystania z ze sklepu internetowego serwisu minibe.pl w wybranym przez siebie zakresie;

 • realizacja umowy;

 • uzasadniony interes administratora (niezbędność przetwarzania danych osób trzecich do wykonania umowy, możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami);

 • wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych:

 1. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej – w przypadku założenia konta bądź składania zamówień i dokonywania transakcji w ramach sklepu internetowego minibe.pl;

 2. adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu – w przypadku wyrażenia zgody na marketing usług.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in.: dostawcom usług IT, podmiotowi realizującemu wysyłkę mailingu, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie doręczania produktów zakupionych w sklepie internetowym minibe.pl, kancelarii prawnej celem dochodzenia roszczeń wynikajacych z realizowanych zamówień.

W przypadku zamówienia dostawy produktu z dostawą do państwa trzeciego, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do tego państwa.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień i prowadzenia Konta Klienta. Dane są przetwarzane do czasu wycofania zgody, w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o zgodę. Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora. Informację o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: minibe@minibe.pl

Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez LBM Kamil Szarek Państwa danych osobowych:

 • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;

 • prawo do sprostowania danych;

 • prawo do usunięcia danych;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania;

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • prawo do przenoszenia danych.

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Pragniemy zapewnić, że LBM Kamil Szarek dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

W przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu: minibe@minibe.pl.